Neler Yapıyoruz?

Neler Yapıyoruz?

Ritmik Motivasyon

Firmanızda ekip üyelerinin kişisel motive sürecini içselleştirmelerini, çalışmanın akılda kalıcı olmasını ve kolayca uygulanabilmesini hedefleyen başlı başına bir çalışma olmakla birlikte, firma için eğitim programlarına da adapte olabilen bir atölye çalışmasıdır. İletişim, süreç takibi, motivasyon gibi başlıklarda bakış açısı farkındalığı yaratan çalışmamız hızlı ve etkili sonuçlar üretir.

Ritim Atölye

Firma çalışanlarınızdan oluşturulan bir perküsyon topluluğu ile düzenli atölye çalışmaları yapılarak profesyonel bir sahne performansı hazırlanır ve sunulur. Çalışma süreci toplamda 12 saat programlanmakla birlikte, haftalık yayılımlar karşılıklı olarak belirlenir. Prova yeri firmanızda kullanılabilecek bir mekan veya RitiModa stüdyoları olabilir.

Outdoor Gösteri

Firmanızın katıldığı veya organize ettiği fuar, lansman, açılış, kutlama, piknik, toplantı gibi organizasyonlarda, marka veya ürünlerinize dikkat çekmek için yapılan bir ritim gösterisini kapsamaktadır. Yapılacak organizasyonun kapsamı, mottosu, firmanızın amacı, hedefi gibi tüm başlıkların değerlendirilerek firmanıza özel olarak proje üretilmekte ve hayata geçirilmektedir.

Ritimoda Sunum-2023 - Asef Okan Yagci